دعوتنامه هیئت رئیسه و سخنرانان

جناب آقای دکتر سالک.pdf
سرکار خانم دکتر عباسی.pdf
جناب آقای دکتر طالع.pdf
جناب آقای دکتر خوارزمی.pdf

جناب آقای دکتر ابراهیمی.pdf
جناب آقای دکتر اشراقی.pdf
جناب آقای دکتر امیرکاشانی.pdf
جناب آقای دکتر امین زاده.pdf
جناب آقای دکتر حبیب.pdf
جناب آقای دکتر زمانفر.pdf
جناب آقای دکتر شیوا.pdf
جناب آقای دکتر صالح پور.pdf
جناب آقای دکتر جلالی.pdf
جناب آقای دکتر علایی.pdf
جناب آقای دکتر مروج.pdf
جناب آقای دکتر مظاهری.pdf
جناب آقای دکتر مهدوی.pdf
جناب آقای دکتر مهدیه.pdf
جناب آقای دکتر مودب.pdf
جناب آقای دکتر میرحسینی.pdf
جناب آقای دکتر نوریان.pdf
جناب آقای دکتر وفادار.pdf
جناب آقای دکتر وکیلی.pdf
سرکار خانم دکتر اردویی.pdf
سرکار خانم دکتر رزاقی آذر.pdf
سرکار خانم دکتر رستم پور.pdf
سرکار خانم دکتر رضوی.pdf
سرکار خانم دکتر روحانی.pdf
سرکار خانم دکتر زارعی.pdf
سرکار خانم دکتر سرخیل.pdf
سرکار خانم دکتر سهیلی پور.pdf
سرکار خانم دکتر شفیقی شهری.pdf
سرکار خانم دکتر شکیبا.pdf
سرکار خانم دکتر صانعی فرد.pdf
سرکار خانم دکتر صداقت.pdf
سرکار خانم دکتر طباطبایی.pdf
سرکار خانم دکتر عنصری.pdf
سرکار خانم دکتر قائمی.pdf
سرکار خانم دکتر قاسمی.pdf
سرکار خانم دکتر قرقره چی.pdf
سرکار خانم دکتر محسنی پور.pdf
سرکار خانم دکتر مستوفی زاده.pdf
سرکار خانم دکتر مصلی نژاد.pdf
سرکار خانم دکتر مویری.pdf
سرکار خانم دکتر نوربخش.pdf
سرکار خانم دکتر نوروزی اصل.pdf
سرکار خانم دکتر هاشمی پور.pdf
سرکار خانم دکتر کاتبی.pdf
سرکار خانم دکتر ربانی.pdf

هفدمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران -بندرعباس- بهمن ماه 1402

 

 دانلود فایل برنامه و کتابچه همایش

 

برای مشاهده و دریافت فایل مطالب ارائه شده برروی عنوان سخنرانان کلیک نمایید

  برای دریافت یکجا فایل زیپ محتوای ارائه شده کلیک نمایید

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

پنجشنبه 19 بهمن 1402   : روز اول

سالن اصلی: هتل هما – بندر عباس

موضوع : دیابت

هیئت رئیسه  : دکتر علی ربانی،دکتر مهدی سالک، دکتر حسین مروج، دکتر هاشمی پور

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

 

 

 تلاوت آیاتی از کلام الله مجید  

 

 

 نواختن سرود توسط گروه موسیقی ارتش  

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی ربانی                          (رئیس انجمن)

دکتر حسینعلی خوارزمی

(دبیر اجرایی)

خوشامد گویی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

مهندس مهدی دوستی

خوشامد گویی استانداری هرمزگان

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر شهاب نوریان

 

 

معرفی کیس کومای کتواسیدوز دیابتی

 

 

دانلود فایل سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر پیمانه سرخیل

معرفی کیس هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مونا نوربخش

 معرفی کیس جالب دیابت  دانلود فایل سخنرانی

روان شناس و مدرس دیابت

دکتر تارا صداقت

 

نقش آموزش در مدیریت دیابت کودکان نوع  ۱

 

دانلود فایل سخنرانی

 

دکتر نصرت قائمی

 

اثر پروبیوتیک ها در کنترل قندخون

 دانلود فایل سخنرانی
 

دکتر شاداب صالح پور

Effective and safe insulin therapy with Detemir and Aspart in type 1 diabetes

(سخنرانی شرکت نوو نوردیسک)

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و استراحت

موضوع : بلوغ

هیئت رئیسه  : دکتر رحیم وکیلی، دکتر فریبا قاسمی، دکتر فرزانه عباسی، دکتر محمدرضا علایی

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مریم رزاقی آذر

 تشخیص و درمان بلوغ زودرس  دانلود فایل سخنرانی

متخصص داروهای نوترکیب

دکتر امیرمنصور جلالی

 

تفاوت فرمولاسیونهای ٣ ماهه و معر فی واریوپپتیل ١١.٢۵

(سخنرانی شرکت واریان فارمد)

 

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر فرزانه روحانی

 معرفی کیس بلوغ زودرس  

 موضوع: متابولیک

هیئت رئیسه  : دکتر ناصرعلی میرحسینی، دکتر مرجان شکیبا، دکتر علی طالع دکتر دانیل زمانفر

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 

دکتر مرجان شکیبا

 

گزارش غربالگری بیماری های متابولیک و معرفی چند کیس

 

دانلود فایل سخنرانی

متخصص ژنتیک پزشکی

 

دکتر محمدرضا مهدوی

 

نقش آزمایشگاه متابولیک در غربالگری، تایید و تفسیر بیماری های متابولیک

 

دانلود فایل سخنرانی

دانلود تیزر 

 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 دکتر نوشین رستم  پور

 

 معرفی کیس اختلال ذخیره ای لیزوزومال(LSD)  

دانلود فایل سخنرانی

 

پذیرایی و ناهار

  فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر دانیل زمانفر

 

بیماری گوشه

 

دانلود فایل سخنرانی

   فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر داوود امیرکاشانی

 

 

بیماری پمپه

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار

 

 

 

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

جمعه 20 بهمن 1402: روز  دوم

سالن اصلی:  هتل هما بندر عباس

موضوع : تیرویید،  آدرنال و گناد

                 هیئت رئیسه  : دکتر مریم رزاقی آذر، دکتر سیامک شیوا، دکتر ربابه قرقره چی، دکتر مجید امین زاده 

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر رحیم وکیلی

افق های تازه در درمان بیماری های غدد درون ریز کودکان

 دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر زهرا رضوی

پیگیری کانسر تیرویید PTC

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی مظاهری

معرفی کیس و مدیریت درمان پرکاری تیرویید

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر پیمان اشراقی

تفسیر تست های آدرنال و معرفی کیس CAH

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهتاب اردویی

معرفی کیس توده ی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر لیلا کاتبی

معرفی کیس هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر محمد حسن مودب

رویکرد درمانی در افراد مبتلا به ناسازگاری جنسیتی

دانلود فایل سخنرانی

 دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر نجات مهدیه-دکتر بهاره ربانی

آزمایش ژنتیک : فرصت ها و چالش ها

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و استراحت

موضوع: آدرنال و گناد و معرفی کیس

هیئت رئیسه :  دکتر نصرت قائمی، دکتر اسدالله حبیب، دکتر زهرا رضوی، دکتر فهیمه سهیلی پور

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهین هاشمی پور

معرفی کیس پرولاکتین بالا

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر حسینعلی خوارزمی

معرفی کیس پسودوهیپو الدوسترونیسم

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر  فاطمه طباطبایی

خونریزی غیرطبیعی AUB  در نوجوانان

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر آسیه مصلی نژاد

معرفی کیس با آمنوره اولیه

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر ریحانه محسنی پور

ژنیکوماستی

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار

 

 

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

روز سوم:  شنبه 21 بهمن 1402

موضوع : استخوان و لیپید و معرفی کیس

سالن اصلی:  هتل هما بندر عباس

هیئت رئیسه: دکتر حشمت مویری، دکتر فرزانه روحانی، دکترهدیه صانعی فرد، دکتر ندا مستوفی زاده

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر ایوب ابراهیمی

تازه های درمان هایپرلیپیدمی در کودکان

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهدی وفادار

 

 رویکرد  به High bone Density

 

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر الهام شفیقی

معرفی چند کیس و تفسیر اشتباه BMD

دانلود فایل سخنرانی

متخصص رادیولوژی

دکتر الهام زارعی

تفسیر سن استخوانی

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سمانه نوروزی

معرفی کیس هیپوگلیسمی

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سمانه عنصری

کمبود فامیلیال گلوکوکورتیکویید

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار (پایان همایش)

 

 

 

 

 

 

  دریافت دعوتنامه شرکت کنندگان

دعوتنامه هیئت رئیسه و سخنرانان

 

 برای ارسال چکیده مقاله کلیک نمایید(پایان مهلت)

 

 برای ثبت نام کلیک نمایید(برگزار شده)

 

شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم

فایل سخنرانی شانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

سخنرانان روز اول                                           سخنرانان روز دو سخنرانان روز سوم
 دکتر محمدآهنگر داوودی
دکتر احمد احمدی فیلم.mp4
دکتر احمد احمدی.pdf
دکتر اکبر احمدی.pdf
دکتر امیر منصور جلالی.pdf
دکتر حسین زائری.pdf
دکتر الهام زارعی.pdf
دکتر فهیمه سهیلی پور.pdf
دکتر سیامک شیوا.pdf
دکتر ریحانه محسنی پور.pdf
دکتر حسین مروج.pdf
دکتر آسیه مصلی نژاد.pdf
دکتر محمدحسن مودب.pdf
دکتر طاهره موسوی.pdf
دکتر وحید سعیدی.pdf
دکتر وزیری نسب1.pdf
دکتر وزیری نسب2.pdf
دکتر رحیم وکیلی.pdf
دکتر ایوب ابراهیمی.pdf
دکتر داوود امیر کاشانی.pdf
دکتر دانیل زمان فر.pdf
دکتر فاطمه سیاری فرد.pdf
دکتر الهام شفیقی.pdf
دکتر فاطمه طباطبایی.pdf
دکتر مرتضی علیجانپور- کنگره کرمان- 1402.pdf
NEEDLE FREE INSULIN INJECTIONدکتر سیمین زارع.pdf
دکتر ندا مستوفی زاده.pdf
دکتر زیبا مولایی.pdf
دکتر مونا نوربخش.pdf
دکتر فاطمه میررشیدی.pdf
دکتر الهام هاشمی.pdf
هیپرپرولاکتینمی دکتر هاشمی.pdf

 
دکتر پیمان اشراقی.pdf
دکتر پیمانه سرخیل.pdf
دکتر صفاری راد.pdf
دکتر ملکی.pdf
دکتر موسوی.pdf
دکتر هوسپیان.pdf
کنگره کرمان دکترطالع.pdf
Hirsutismدکتر پیام سبحانی.pdf
     

 

دانلود کتابچه همایش 

 

 

 

 

 

 

 دریافت فایل برنامه

 

 

 


  

 

 

پانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم


 

 پانزدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

پنجشنبه 29 دی 1401   : روز اول

موضوع : بلوغ

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه  : دکتر علی ربانی ، دکتر علی طالع

تخصص سخنران

سخنرانان

موضوع

ساعت

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

08:30-09:00

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی ربانی (رئیس انجمن)

خوشامد گویی

09:00-09:15

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سیمین زارع

اندیکاسیون های GnRH agonist               

09:15-09:35

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر الهام ملکی-

دکتر مجید امین زاده –

دکتر سیمین زارع-

 دکتر مهین هاشمی پور

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز در بلوغ زودرس

09:35-11:00

متخصص داروهای نوترکیب

دکتر امیرمنصور جلالی

چگونگی ساخت و تفاوت فرمولاسیون GnRH agonist     طولانی الاثر  

(شرکت واریان فارمد)

11:00-11:30

دامپزشک

دکتر زهرا سنایی

میکروسفر انقلاب تکنولوژی                                       (شرکت هما )

11:30 – 12:00

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر کبری شیاسی

پتانسیل افزایش قد بعد از شروع منارکی در دختران سالم

12:00 – 12:30

پذیرایی  و استراحت

12:30-13:00

پنجشنبه 29 دی 1401   : روز اول

موضوع : دیابت

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه  : دکتر مهین هاشمی پور، دکتر حسین مروج

تخصص سخنران

سخنرانان

موضوع

ساعت

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر نصرت قائمی

معرفی کیس در دیابت

13:00-13:30

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مونا نوربخش

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز در دیابت

13:30-14:10

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر دانیل زمانفر

اسکن تحلیلی قندخون                                                 (شرکت فریرآسا)

14:10-14:10

پذیرایی، ناهار و نماز

14:40-15:30

 

 

 

پانزدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

روز دوم: جمعه 30 دی 1401

موضوع : رشد

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه : دکتر مریم رزاقی آذر، دکتر رحیم وکیلی

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

ساعت

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر رحیم وکیلی

بررسی ژنتیک در کوتاهی قد

09:00- 09:30

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر محمدحسن مودب

معرفی کیس3 های تاخیر در رشد

09:30-10:00

MD.MPH

دکتر احمدرضا رضاییان

موارد حائز اهمیت در تجویز هورمون رشد                        (شرکت ارکیدفارمد)

10:00-10:20

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مجید وارث وزیریان- 

– دکتر مجید امین زاده

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز کوتاهی قد و استفاده از هورمون رشد

10:20-11:20

پذیرایی  و استراحت

12:20-11:20

دکتر لیلا کاتبی

 

 

 

درباره ما

انجمن غدد کودکان ایران
Iranian Association of Pediatric Endocrinologists

انجمن غدد کودکان بخش اعظمی از زمان کاری خود را صرف تشخیص

و درمان بیماریهای غدد كودكان نموده و اغلب دارای سابقه پژوهشی،

آموزشی یا اجرائی در زمینه غدد کودکان می باشند.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

حامی انجمن

ورود

ورود به سایت

آمار بازدید

کاربران
3
مطالب
337
نمایش تعداد مطالب
1007702