چهاردهمین همایش سراسری غدد و متابولیسم کودکان ایران

 

شناسه آموزش مداوم : 180811

ثبت نام از طریق آموزش مداوم   http//ircme.ir

 

 

 

دانلود فایل برنامه

 

 دانلود فایل کتابچه همایش

 

 

 

 

 برای نمایش و ذخیره مطالب ارائه شده برروی عناوین مربوطه کلیک نمایید

سخنرانان

موضوع

دکتر طالع

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال لیپوئید

دکتر نوروزی

عوارض درمان نامناسب هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دکتر قائمی

چالش های درمان هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دکتر نوربخش

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال کمبود 11 هیدروکسیلاز

دکتر مستوفی زاده

تفسیر تست های تشخیصی کوشینگ

دکتر هاشمی پور

پیگیری بیماران کوشینگ بعد از جراحی

خانم دکتر هاشمی

کوشینگ اگزوژن

دکتر طباطبایی

کانسرهای آدرنال

دکتر رزاقی آذر

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال کمبود 21 هیدروکسیلاز

دکتر پور متعبد

هایپرپلازی مادرزادی آدرنال کمبود 3 بتاهیدروکسیلاز

   

 

 

سخنرانان

موضوع سخنرانی

دکتر امیرکاشانی

متابولیسم کلسیم و فسفر

دکتر تاج دینی

رویکرد بالینی به هیپوکلسمی

دکتر زمانفر

رویکرد بالینی به هیپرکلسمی

خانم دکتر قاسمی

رویکرد تشخیصی بالینی ریکتز

دکتر مودب

ریکتز هایپو فسفاتمیک

دکتر داوودی

استئوپورز

دکتر دلیلی

تقسیر سنجش تراکم استخوان

دکتر زائری

دیسپلازی های شایع اسکلتی

دکتر سبحانی

کانسرهای اندوکرین

دکتر دانیل زمانفر

نقش اپلیکیشن های دیابت در تصمیم گیری های درمانی

(سخنران شرکت فریرآسا طب)

سیما عباسی

چالش های مدیریت دیابت در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک

(سخنران انجمن گابریک)

   

 

 

سخنرانان

موضوع

دکتر آقامهدی

اختلالات سیکل اوره

دکتر مروج

پیگیری بیماران با اختلالات شایع متابولیک

دکتر علیجانپور

تفسیر آزمایشات در ارگانیک اسیدمی ها

دکتر وفادار

بیماری های میتوکوندریال

دکتر رستم پور

بیماری های پروکسی زومال

دکتر شکیبا

نقش آزمایش ژنتیک در تشخیص بیماران مشکوک به بیماری های متابولیک و نوروژنتیک

دکتر نوریان

درمان هورمون رشد در نارسایی مزمن کلیه

دکتر اشراقی

کوتاهی قد ایدیوپاتیک

دکتر آذین عزتی

موارد حائز اهمیت در تجویز هورمون رشد

(سخنران شرکت سیناژن)

دکتر صالح پور

نقش تکنولوژی در مدیریت دیابت

دکتر صالح پور

تیتراسیون انسولین در دیابت نوع یک : اهمیت نقش دوز، زمان و فارماکوکینتیک

(سخنران شرکت نوونوردیسک)

   

 

 

سخنرانان

موضوع

دکتر صفاری

تشخیص بلوغ زودرس مرکزی و محیطی

دکتر شیوا

درمان های بلوغ زودرس

دکتر جلالی

معرفی داروهای Gnrh agonist در بلوغ زودرس

(سخنران شرکت واریان فارمد)

دکتر سیاری فرد

سندرم ترنر و واریانت های آن

دکتر اردویی

اختلالات تمایزجنسی

دکتر سهیلی پور

سندرم کلاین فلتر

دکتر صانعی فرد

عدم حساسیت به آندروژن

دکتر شاپوری

دیسژنزی گونادال مختلط

دکتر ملکی

درمان دیابت نوع یک با سلول های بنیادی

دکتر سیاری فرد

عوارض داروهای Gnrh agonist

(سخنران شرکت همافارمد)