پانزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم


 

 پانزدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

پنجشنبه 29 دی 1401   : روز اول

موضوع : بلوغ

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه  : دکتر علی ربانی ، دکتر علی طالع

تخصص سخنران

سخنرانان

موضوع

ساعت

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

08:30-09:00

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی ربانی (رئیس انجمن)

خوشامد گویی

09:00-09:15

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سیمین زارع

اندیکاسیون های GnRH agonist               

09:15-09:35

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر الهام ملکی-

دکتر مجید امین زاده –

دکتر سیمین زارع-

 دکتر مهین هاشمی پور

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز در بلوغ زودرس

09:35-11:00

متخصص داروهای نوترکیب

دکتر امیرمنصور جلالی

چگونگی ساخت و تفاوت فرمولاسیون GnRH agonist     طولانی الاثر  

(شرکت واریان فارمد)

11:00-11:30

دامپزشک

دکتر زهرا سنایی

میکروسفر انقلاب تکنولوژی                                       (شرکت هما )

11:30 – 12:00

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر کبری شیاسی

پتانسیل افزایش قد بعد از شروع منارکی در دختران سالم

12:00 – 12:30

پذیرایی  و استراحت

12:30-13:00

پنجشنبه 29 دی 1401   : روز اول

موضوع : دیابت

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه  : دکتر مهین هاشمی پور، دکتر حسین مروج

تخصص سخنران

سخنرانان

موضوع

ساعت

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر نصرت قائمی

معرفی کیس در دیابت

13:00-13:30

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مونا نوربخش

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز در دیابت

13:30-14:10

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر دانیل زمانفر

اسکن تحلیلی قندخون                                                 (شرکت فریرآسا)

14:10-14:10

پذیرایی، ناهار و نماز

14:40-15:30

 

 

 

پانزدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

روز دوم: جمعه 30 دی 1401

موضوع : رشد

سالن اصلی: سالن آمفی تئاتر هتل ویدا- جزیره کیش

هیئت رئیسه : دکتر مریم رزاقی آذر، دکتر رحیم وکیلی

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

ساعت

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر رحیم وکیلی

بررسی ژنتیک در کوتاهی قد

09:00- 09:30

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر محمدحسن مودب

معرفی کیس3 های تاخیر در رشد

09:30-10:00

MD.MPH

دکتر احمدرضا رضاییان

موارد حائز اهمیت در تجویز هورمون رشد                        (شرکت ارکیدفارمد)

10:00-10:20

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مجید وارث وزیریان- 

– دکتر مجید امین زاده

معرفی کیس های جالب و چالش برانگیز کوتاهی قد و استفاده از هورمون رشد

10:20-11:20

پذیرایی  و استراحت

12:20-11:20

دکتر لیلا کاتبی