ارسال اطلاعات
 1. همکاران گرامی
  نظر به اینکه انجمن علمی غدد کودکان به عنوان یکی از انجمن های علمی وزارت بهداشت پروانه ثبت دریافت نموده و تایید شده است، جهت اعتبار سنجی انجمن، نیاز به اطلاعات در مورد فعالیت های اعضاء در سال های گذشته دارد.خواهشمند است طبق پرسشنامه ای که وزارت بهداشت فرستاده است، این اطلاعات را در اختیار انجمن قرار دهید تا به وزارت بهداشت ارسال گردد.

  لطفادر قسمت توضیحات هر بخش محدوده زمانی هر فعالیت نیز ذکر شود و در صورت امکان ضمایم پیوست شود
  محدودیت در ارسال اطلاعات وجود ندارد.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  Invalid Input
 3. 1. فعالیتهای انجمن علمی در زمینه جذب فراگیران دانشگاهی مرتبط در طی یک سال گذشته در برنامه های علمی جاری (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 4. فایل
  Invalid Input
 5. 2. تسهیلات آموزشی ارائه شده به فراگیران دانشگاهی آن رشته در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 6. فایل
  Invalid Input
 7. 3. تهیه و تولید بسته ها و مواد آموزشی(دربستر اینترنت و آموزش از راه دور)برای فراگیران در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 8. فایل
  Invalid Input
 9. 4. فعالیت انجمن علمی در زمینه برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی برای جامعه در یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 10. فایل
  Invalid Input
 11. 5. فعالیت انجمن علمی در زمینه تهیه و تولید بسته ها و مواد آموزشی برای مردم عامه در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 12. فایل
  Invalid Input
 13. 6. فعالیت انجمن علمی در زمینه چاپ مقالات آموزشی در رسانه های عمومی در طی یک سال گذشته: (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 14. فایل
  Invalid Input
 15. 7. سایر فعالیتهای انجمن علمی در زمینه آموزش جامعه (جشنواره، روز هفته خاص، همکاری با سازمان های مردم نهاد) در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 16. فایل
  Invalid Input
 17. 8. پروژه های انجمن که در طی یک سال گذشته آغاز شده است (به جز اعطای گرانت و اخذ سفارش):(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 18. فایل
  Invalid Input
 19. 9. گرانت های اعطا شده انجمن علمی در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 20. فایل
  Invalid Input
 21. 10. پروژه های سفارش گرفته شده انجمن علمی در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 22. فایل
  Invalid Input
 23. 11. راهنماهای بالینی مصوب:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 24. فایل
  Invalid Input
 25. 12. مجلات علمی انجمن (علمی پژوهشی، دارای اندکس بین المللی)(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 26. فایل
  Invalid Input
 27. 13. مجلات علمی انجمن (علمی ترویجی/زبان فارسی)(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 28. فایل
  Invalid Input
 29. 14. کتابهای منتشر شده (تالیف، ترجمه، منابع رسمی آزمون ها) در یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 30. فایل
  Invalid Input
 31. 15. مقالات منتشر شده با وابستگی انجمن( نشریات علمی یا همایشها) در طی یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 32. فایل
  Invalid Input
 33. 16. موارد پاسخ به نامه های نظرخواهی در طی یک سال گذشته: (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 34. فایل
  Invalid Input
 35. 17. موارد پاسخ به نامه های کارشناسی در طی یک سال گذشته: (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 36. فایل
  Invalid Input
 37. 18. عضویت حقوقی انجمن در کمیته ها و شوراهای نهادهایی مانند وزارت بهداشت، نظام پزشکی، پزشکی قانونی و... در طی سال گذشته: (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 38. فایل
  Invalid Input
 39. 19. عضویت در مجامع بین المللی مرتبط(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 40. فایل
  Invalid Input
 41. 20. لیست اعضای هیات مدیره انجمن که در مجامع بین المللی و منطقه ای عضویت دارند(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 42. فایل
  Invalid Input
 43. 21. تدوین آیین نامه ها و دستورالعملها به سفارش مراجع رسمی که به تصویب آنها رسیده باشد در طی یک سال گذشته: (مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 44. فایل
  Invalid Input
 45. 22. تقدیر نامه های دریافتی در یک سال گذشته:(مستندات ضمیمه شود)
  Invalid Input
 46. فایل
  Invalid Input
 47. 23. عضویت انجمن در اتحادیه‌ها، شوراها یا انجمن‌های علمی و تخصصی
  Invalid Input
 48. فایل
  Invalid Input
 49. سایر اطلاعات
  Invalid Input
 50. فایل
  Invalid Input

درباره ما

انجمن غدد کودکان ایران
Iranian Association of Pediatric Endocrinologists

انجمن غدد کودکان بخش اعظمی از زمان کاری خود را صرف تشخیص

و درمان بیماریهای غدد كودكان نموده و اغلب دارای سابقه پژوهشی،

آموزشی یا اجرائی در زمینه غدد کودکان می باشند.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

حامی انجمن

ورود

ورود به سایت

آمار بازدید

کاربران
3
مطالب
340
نمایش تعداد مطالب
1098233