هفدمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران -بندرعباس- بهمن ماه 1402

 

 دانلود فایل برنامه و کتابچه همایش

 

برای مشاهده و دریافت فایل مطالب ارائه شده برروی عنوان سخنرانان کلیک نمایید

  برای دریافت یکجا فایل زیپ محتوای ارائه شده کلیک نمایید

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

پنجشنبه 19 بهمن 1402   : روز اول

سالن اصلی: هتل هما – بندر عباس

موضوع : دیابت

هیئت رئیسه  : دکتر علی ربانی،دکتر مهدی سالک، دکتر حسین مروج، دکتر هاشمی پور

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

 

 

 تلاوت آیاتی از کلام الله مجید  

 

 

 نواختن سرود توسط گروه موسیقی ارتش  

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی ربانی                          (رئیس انجمن)

دکتر حسینعلی خوارزمی

(دبیر اجرایی)

خوشامد گویی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

مهندس مهدی دوستی

خوشامد گویی استانداری هرمزگان

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر شهاب نوریان

 

 

معرفی کیس کومای کتواسیدوز دیابتی

 

 

دانلود فایل سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر پیمانه سرخیل

معرفی کیس هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مونا نوربخش

 معرفی کیس جالب دیابت  دانلود فایل سخنرانی

روان شناس و مدرس دیابت

دکتر تارا صداقت

 

نقش آموزش در مدیریت دیابت کودکان نوع  ۱

 

دانلود فایل سخنرانی

 

دکتر نصرت قائمی

 

اثر پروبیوتیک ها در کنترل قندخون

 دانلود فایل سخنرانی
 

دکتر شاداب صالح پور

Effective and safe insulin therapy with Detemir and Aspart in type 1 diabetes

(سخنرانی شرکت نوو نوردیسک)

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و استراحت

موضوع : بلوغ

هیئت رئیسه  : دکتر رحیم وکیلی، دکتر فریبا قاسمی، دکتر فرزانه عباسی، دکتر محمدرضا علایی

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مریم رزاقی آذر

 تشخیص و درمان بلوغ زودرس  دانلود فایل سخنرانی

متخصص داروهای نوترکیب

دکتر امیرمنصور جلالی

 

تفاوت فرمولاسیونهای ٣ ماهه و معر فی واریوپپتیل ١١.٢۵

(سخنرانی شرکت واریان فارمد)

 

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر فرزانه روحانی

 معرفی کیس بلوغ زودرس  

 موضوع: متابولیک

هیئت رئیسه  : دکتر ناصرعلی میرحسینی، دکتر مرجان شکیبا، دکتر علی طالع دکتر دانیل زمانفر

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 

دکتر مرجان شکیبا

 

گزارش غربالگری بیماری های متابولیک و معرفی چند کیس

 

دانلود فایل سخنرانی

متخصص ژنتیک پزشکی

 

دکتر محمدرضا مهدوی

 

نقش آزمایشگاه متابولیک در غربالگری، تایید و تفسیر بیماری های متابولیک

 

دانلود فایل سخنرانی

دانلود تیزر 

 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 دکتر نوشین رستم  پور

 

 معرفی کیس اختلال ذخیره ای لیزوزومال(LSD)  

دانلود فایل سخنرانی

 

پذیرایی و ناهار

  فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر دانیل زمانفر

 

بیماری گوشه

 

دانلود فایل سخنرانی

   فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر داوود امیرکاشانی

 

 

بیماری پمپه

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار

 

 

 

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

جمعه 20 بهمن 1402: روز  دوم

سالن اصلی:  هتل هما بندر عباس

موضوع : تیرویید،  آدرنال و گناد

                 هیئت رئیسه  : دکتر مریم رزاقی آذر، دکتر سیامک شیوا، دکتر ربابه قرقره چی، دکتر مجید امین زاده 

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر رحیم وکیلی

افق های تازه در درمان بیماری های غدد درون ریز کودکان

 دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر زهرا رضوی

پیگیری کانسر تیرویید PTC

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر علی مظاهری

معرفی کیس و مدیریت درمان پرکاری تیرویید

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر پیمان اشراقی

تفسیر تست های آدرنال و معرفی کیس CAH

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهتاب اردویی

معرفی کیس توده ی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر لیلا کاتبی

معرفی کیس هایپرپلازی مادرزادی آدرنال

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر محمد حسن مودب

رویکرد درمانی در افراد مبتلا به ناسازگاری جنسیتی

دانلود فایل سخنرانی

 دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر نجات مهدیه-دکتر بهاره ربانی

آزمایش ژنتیک : فرصت ها و چالش ها

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و استراحت

موضوع: آدرنال و گناد و معرفی کیس

هیئت رئیسه :  دکتر نصرت قائمی، دکتر اسدالله حبیب، دکتر زهرا رضوی، دکتر فهیمه سهیلی پور

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهین هاشمی پور

معرفی کیس پرولاکتین بالا

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر حسینعلی خوارزمی

معرفی کیس پسودوهیپو الدوسترونیسم

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر  فاطمه طباطبایی

خونریزی غیرطبیعی AUB  در نوجوانان

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر آسیه مصلی نژاد

معرفی کیس با آمنوره اولیه

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر ریحانه محسنی پور

ژنیکوماستی

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار

 

 

هفدهمین برنامه دوره ای غدد و متابولیسم کودکان

روز سوم:  شنبه 21 بهمن 1402

موضوع : استخوان و لیپید و معرفی کیس

سالن اصلی:  هتل هما بندر عباس

هیئت رئیسه: دکتر حشمت مویری، دکتر فرزانه روحانی، دکترهدیه صانعی فرد، دکتر ندا مستوفی زاده

تخصص سخنران

سخنرانی

موضوع سخنرانی

 

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر ایوب ابراهیمی

تازه های درمان هایپرلیپیدمی در کودکان

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر مهدی وفادار

 

 رویکرد  به High bone Density

 

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر الهام شفیقی

معرفی چند کیس و تفسیر اشتباه BMD

دانلود فایل سخنرانی

متخصص رادیولوژی

دکتر الهام زارعی

تفسیر سن استخوانی

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سمانه نوروزی

معرفی کیس هیپوگلیسمی

دانلود فایل سخنرانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر سمانه عنصری

کمبود فامیلیال گلوکوکورتیکویید

 

دانلود فایل سخنرانی

پذیرایی و ناهار (پایان همایش)

 

 

 

 

 

 

  دریافت دعوتنامه شرکت کنندگان

دعوتنامه هیئت رئیسه و سخنرانان

 

 برای ارسال چکیده مقاله کلیک نمایید(پایان مهلت)

 

 برای ثبت نام کلیک نمایید(برگزار شده)