هفدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم

اعضای محترم انجمن غدد و متابولیسم کودکان 

باسلام واحترام خدمت همکاران ودوستان باتوجه به اینکه جهت رفت وآمدبه کنگره غددکودکان بندرعباس۱۴۰۲ قرارشدپروازی روبه صورت چارترازتهران برای ۱۹ ام بهمن ماه رفت و۲۲ ام برگشت گرفته شود،خواهشمنداست تاروزسه شنبه ۹ام آبان ماه همکارانی که کنگره تشریف نمی آورند،اعلام نهایی عدم حضورخود رابه خانم ایزدی اطلاع دهیدتانسبت به گرفتن بلیط همکاران شرکت کننده وهمراهانشان ،انجمن اقدام نماید.درضمن باتوجه به چارتربودن پروازامکان کنسل کردن وجودندارد.خانم ایزدی
موبايل ‏‪+98 901 536 5638