هفتمين همايش سالانه انجمن غدد و متابوليسم کودکان ايران - تابستان 1393 - همدان

اساتيد بزرگوار و دوستان گرامي

احتراماً ، باستحضار مي رساند که هفتمين همايش سالانه انجمن غدد و متابوليسم کودکان ايران در سال 1393  در روزهاي 29 لغايت 31 مرداد در همدان برگزار خواهدشد.  اطلاعات تکميلي وموضوعات همايش در اطلاعيه هاي بعدي دبير خانه همايش به اطلاع خواهد رسيد.