سمینار علمی ادواری انجمن نفرولوژی کودکان ایران

جناب آقای دکتر علی ربانی
ریاست محترم انجمن غدد و متابولیسم  کودکان
احتراما
سمینار علمی ادواری انجمن نفرولوژی کودکان ایران با عنوان رشد و کاربرد هورمون رشد در نارسایی مزمن کلیه در تاریخ 23 مرداد ساعت  9-13 در سالن کنفرانس بیمارستن حضرت علی اصغر (ع) برگزار می شود..
جهت تقویت تعامل  بین انجمن های علمی  و استفاده از تجارب و دانش همکاران آن انجمن، از شما، هیئت مدیره محترم و تمامی همکاران غدد و متابولیسم کودکان دعوت می شود تا در جلسه مشترک فوق شرکت نمایید.
با تشکر
دکتر نکیسا هومن
دبیر انجمن نفرولوژی کودکان ایران

برنامه همایش

 

مرداد-1393
محل برگزاري بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
موضوع اختلال رشد ودرمان در بيماران CKD

09:00-08:30 معرفي بيمار جالب CKD دكتر آذر نیک آور
09:30-09:00 بررسي  و نحوه ارزيابي رشد در بيماران CKD دكتر مانا نقشي زاديان
10:30-10:00 پرسش و پاسخ و پذيرايي
11:00-10:30 كي هورمون رشد را قطع كنيم و چه عوارضي را پيگيري كنيم دكتر فرزانه روحاني
11:30-11:00 ژورنال كلاب مرتبط باهورمون رشد در CKD ‌دكتر نكيسا هومن
11:30-12:30 پرسش و پاسخ و نقد الگوريتم ارائه شده توسط نفرولوژي كودكان با همکاری انجمن غدد و متابولیسم کودکان 

جناب آقای دکتر علی ربانی
ریاست محترم انجمن غدد و متابولیسم  کودکان
احتراما
سمینار علمی ادواری انجمن نفرولوژی کودکان ایران با عنوان رشد و کاربرد هورمون رشد در نارسایی مزمن کلیه در تاریخ 23 مرداد ساعت  9-13 در سالن کنفرانس بیمارستن حضرت علی اصغر (ع) برگزار می شود..
جهت تقویت تعامل  بین انجمن های علمی  و استفاده از تجارب و دانش همکاران آن انجمن، از شما، هیئت مدیره محترم و تمامی همکاران غدد و متابولیسم کودکان دعوت می شود تا در جلسه مشترک فوق شرکت نمایید.
با تشکر
دکتر نکیسا هومن
دبیر انجمن نفرولوژی کودکان ایران

برنامه همایش

 

مرداد-1393
محل برگزاري بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
موضوع اختلال رشد ودرمان در بيماران CKD

09:00-08:30 معرفي بيمار جالب CKD دكتر آذر نیک آور
09:30-09:00 بررسي  و نحوه ارزيابي رشد در بيماران CKD دكتر مانا نقشي زاديان
10:30-10:00 پرسش و پاسخ و پذيرايي
11:00-10:30 كي هورمون رشد را قطع كنيم و چه عوارضي را پيگيري كنيم دكتر فرزانه روحاني
11:30-11:00 ژورنال كلاب مرتبط باهورمون رشد در CKD ‌دكتر نكيسا هومن
11:30-12:30 پرسش و پاسخ و نقد الگوريتم ارائه شده توسط نفرولوژي كودكان با همکاری انجمن غدد و متابولیسم کودکان