پاورپوینت های سمپوزیوم ترنر

پاورپوینت های سمپوزیوم ترنر

 1. دکتر رحیم وکیلی - راهنماي جامع مراقبت از دختران و خانمهاي مبتلا به سندروم ترنر
 2. دکتر فریده اخلاقی - باروری در سندرم ترنر
 3. دکتر علی جعفری - Gastrointestinal diseases in Turner syndrome
 4. دکتر نصرت قائمی - Puberty the transition between childhood and adulthood
 5. دکتر حمید رضا کیانی فر - LIVER DISEASE IN TURNER SYNDROME
 6. دکتر علی پارسا - ORTHOPAEDIC CONSIDERATIONS IN TURNER SYNDROME
 7. دکتر یلدا ناهیدی - SKIN MANIFESTATIONS OF TURNER’S SYNDROME
 8. دکتر سمانه نوروزی - دیابت در سندروم ترنر
 9. دکتر صاحب علم - Oral and dental characteristics in Turner syndrome
 10. دکتر زارعی - Ophthalmic features in Turner’s syndrome
 11. دکتر عبدالرضا ملک - استئوپروز در سندروم ترنر
 12. دکتر انوش آذرفر - Renal malformations in patients with Turner syndrome
 13. دکتر فهیمه سهیلی پور - Autoimmunity & Autoimmune Thyroiditis in TS
 14. دکتر بخشایی - Hearing and Turner’s Syndrome
 15. سرکارخانم قهرمان - ژنتیک در ترنر
 16. دکتر فاطمه محرری - ابعاد روانشناسي و روانپزشکي سندرم ترنر
 17. دکتر افخمی زاده - Transition from Turner girl to Turner woman
 18. دکتر رحیم وکیلی - Growth hormone treatment in Turner Syndrome
 19. دکتر محسن حری - بيماريهاي مادرزادي قلب در سندروم ترنر