اطلاعیه همایش سالیانه انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

همکاران ارجمند انجمن غدد و متابولیسم کودکان

با سلام و احترام بسیار

طبق بازدید آقای دکتر علی ربانی و آقای دکتر مهدی سالک مقرر شد که یازدهمین همایش سالیانه انجمن غدد و متابولیسم کودکان به لطف خدا در تاریخ 12 و 13 و 14 اردیبهشت 1397 در دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد برگزار گردد. سرکارخانم دکتر مهتاب اردویی بعنوان دبیر علمی همایش با شما تماس خواهند گرفت.

دکتر علی ربانی
رئیس انجمن غدد و متابولیسم کودکان