پیام دبیرخانه یازدهمین همایش سالیانه انجمن غدد کودکان

پیام رئیس انجمن غدد و متابولیسم کودکان در شرایط فعلی دانشگاهها و فراگیران پزشکی نیاز به تحول در آموزش دارند. این تحول از مصرف بدون ضابطهGNRH Analogue، استفاده بی حد هورمون رشد ، رفت و آمد ها و نگرانی های بی جهت مادران نسبت به تفسیر های متفاوت به تست های غربالگری تیروئید جلوگیری خواهد کرد. آموزش صحیح مانع هدر رفت منابع مالی محدود کشور می شود و وضع اسف بار بیماران متابولیک را سامان خواهد داد. بهمین جهت برنامه های یازدهمین همایش را طوری برنامه ریزی کرده ایم که مسائل و مشکلات جاری را به بحث و تبادل نظرمی گذارد .

از همکاران گرامی توقع داریم با ارسال خلاصه مقالات و مشارکت فعال در بحث ها در انتقال تجربیات خود همگان را متنفع کنند.

دکتر علی ربانی

محورهای همایش

  • رشد
  • بیماری های متابولیک
  • بلوغ
  • تیروئید
  • دیابت