موضوعات پیشنهادی برای کنگره غدد 1393

به یاری خداوند بزرگ کنگره ی غدد اطفال 1393 در اواخر مرداد ماه به صورت پانل در همدان برگزار خواهد شد، لطفاً موضوعات پیشنهادی خود را تا 15 اسفند ماه 1392 اعلام فرمایید.

دکتر رضوی