درخواست عضویت در انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

شرایط:

1. دارای مدرک فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان یا متخصص اطفال علاقه مند به کار در حیطه بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

2. معرفی دو نفر از اعضا انجمن غدد کودکان که طی نامه ای به انجمن شما را تایید نمایند.

درخواستهای شما در جلسه انجمن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به شما اعلام می گردد.