اعضا محترم انجمن غدد کودکان


با اهداء‌ سلام 
     انجمن غدد درون ریز و متابولیسم کودکان در نظر دارد نشست های علمی ماهانه ای به منظور تبادل تجارب و اطلاعات در تهران برگزار نماید.

به این منظور از شما دعوت می‌شود در جلسه انجمن غدد با موضوع درمان در مبتلایان به کمبود هورمون رشد که در تاریخ 5/10/92  روز پنجشنبه ساعت 12-10 در بیمارستان علی اصغر برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید. (پذیرایی به صرف ناهار از مدعوین به عمل می آید)
                                                                                                              
دکتر علی ربانی
قائم مقام رئیس انجمن غدد اطفال ایران