اطلاعیه صدور کارت اعضا انجمن غدد

سلام و احترام مجدد سه روز در خدمت استادان گرامی و همکاران عزیز به خوبی گذشت از حضور همکاران گرامی تقاضا دارم

یک عدد عکس پرسنلی(اسکن شده) با اطلاعات زیر جهت تهیه کارت پرسنلی از طریق لینک زیر  ارسال فرمایند.

 

1- نام و نام خانوادگی:

2- تاریخ تولد:

3- کد ملی:

4- محل خدمت آموزشی: الف) آزاد ب) دانشگاه

برای ثبت اطلاعات اینجا کلیک نمایید

 

دکتر علی ربانی

رئیس انجمن غدد اطفال ایران

icondownload