نظرسنجی هجدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران- 1403- تهران
 1. 1. بطور کلی تا چه حد از این همایش راضی بودید؟ 1:به‌هیچ وجه، 5:بسیار زیاد(*)
  Invalid Input
 2. 2. خسته کننده‌ترین جلسه همایش به نظر شما:(*)
  Invalid Input
 3. 3. بهترین جلسه این همایش به نظر شما:(*)
  Invalid Input
 4. 4. مهمترین ایده، نکته یا راهبردی که ازاین کنگره گرفتید چه بود؟(*)
  Invalid Input
 5. 5. آیا این همایش را به دوستان خود توصیه می‌کنید؟(*)
  Invalid Input
 6. 5. آیا از جلسه پرسش و پاسخ رضایت داشتید؟(*)
  Invalid Input
 7. 6. کدامیک از برنامه های استفاده شده در همایش جذاب‌تر بودند؟(*)
  Invalid Input
 8. 7. کدامیک از برنامه های استفاده شده در همایش خسته‌کننده‌تر بودند؟(*)
  Invalid Input
 9. 8. نظر دیگر
  Invalid Input