سیزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

سیزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران 11 الی 13 آذرماه در مکان برگزاری همایش های مرکز طبی کودکان برگزار شد

 

 
تهیه کننده:

مرکز تحقیقات رشد و تکامل

 

مطالب و فیلم های ارائه شده در سیزدهمین همایش انجمن غدد و متابولیسم کودکان

 

مشاهده و دریافت کتابچه 

 

   

   

برای دانلود فایل ها

 

 

بر روی عناوین کلیک نمایید:

 

سیزدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران

11-13 آذر ماه سال 1400

برنامه علمی روز اول:  پنجشنبه 11 آذر 1400

جلسه اول : پانل بلوغ

08:30-11:50

سالن: سالن شماره 1

هیئت رئیسه: دکتر علی ربانی،  دکتر ایرج ایرانزاد،  دکتر اکبر احمدی ، دکتر مهدی سالک

سخنران

عنوان سخنرانی (دانلود فایل)

ساعت

تاریخ

 

دکتر فریبا قاسمی

علل و تشخیص بلوغ زودرس

8:55-8:30

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر سیامک شیوا

اندیکاسیون های شروع درمان و قطع درمان در بیماران بلوغ زودرس وارائه کیس

8:55-9:20

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر مظاهری

آمنوره و ارائه یک کیس

9:20-09:45

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر مودب

سندرم مک کون آلبرایت و ارائه یک کیس

9:45-10:10

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر جلالی

معرفی محصول Gn Rh agonist

10:10-10:30

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر طالع

چالش های بلوغ زودرس

10:30-11:10

 

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر اکبری

 

Macronutrient balance and micronutrient amounts through growth and development and

Role of nutrients in metabolic syndrome

11:10-11:30

(روز اول)

11/09/1400

 

 

 

برنامه علمی روز اول:  پنجشنبه 11 آذر 1400

جلسه دوم : پانل دیابت

11:50-14:10

سالن: سالن شماره 2

هیئت رئیسه: دکتر زهره کرمی زاده، دکتر حشمت مویری، دکتر رحیم وکیلی ، دکتر ربابه قرقره چی

سخنران

عنوان سخنرانی (دانلود فایل)

ساعت

تاریخ

 

دکتر زمانفر

گایدلاین های جدیددرمان DKA

11:50-12:10

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر نخعی

درمان های دارویی خوراکی و تزریقی  جدید دیابت

 

12:10-12:30

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر داوودی

مدیریت دیابت در جراحی و پاندمی کووید-19

12:30-12:50

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر ستوده

هیپرانسولینیسم ، معرفی یک مورد هیپرانسولینیسم

12:50-13:10

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر عباسی

دیابت نوزادی و معرفی کیس

13:10-13:30

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر سیاری فرد

مروری بر متاآنالیز در انسولین گلارژین 300

13:30-13:50

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر صفاری

هیپوگلیسمی وارائه کیس

13:50-14:10

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر سیاری فرد

چالش های دیابت

14:10-14:50

(روز اول)

11/09/1400

 

دکتر محسنی پور

 دیابت و کووید

 

(روز اول)

11/09/1400

 

 

برنامه علمی روز دوم:  جمعه 12 آذر 1400

جلسه اول : پانل رشد

08:00-10:20

سالن: سالن شماره2

هیئت رئیسه: دکتر مریم رزاقی آذر، دکتر زهرا حق شناس، دکترآریا ستوده، دکتر عبدالله دیده بان

سخنران

عنوان سخنرانی (دانلود فایل)

ساعت

تاریخ

 

دکترنوریان

رشد طبیعی و غیرطبیعی  و معرفی کیس

8:00-8:20

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر آقا مهدی

اندیکاسیون های درمان کوتاهی قد و استفاده از هورمون رشد  و ارئه کیس

8:20-8:40

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر وکیلی

سندرم 3M / پیکنو دیستوزیس

8:40-09:00

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر رستمی

 

تازه های رشد

9:00-9:20

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتررزاقی آذر

استفاده از سیپروهپتادین در درمان بیماران مقاومت به هورمون رشد  و ارائه کیس

9:20-9:40

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر محسن شادی

نتایج مطالعات پیش بالینی در فاز 1 تا 3 واکسن های کووید - 19 بر پایه پروتئین های نوترکیب

9:40-10:00

(روز دوم)

12/09/1400

 

 

 

برنامه علمی روز دوم:  جمعه 12 آذر 1400

جلسه دوم : پانل تیروئید

10:20-13:20

سالن: سالن شماره2

هیئت رئیسه:دکتر مهین هاشمی پور، دکتر جواد شاپوری، دکتر مرجان شکیبا، دکتر فهیمه سهیلی پور

سخنران

عنوان سخنرانی (دانلود فایل)

ساعت

تاریخ

 

دکتر دلیلی

کم کاری تیروئید مادرزادی   و معرفی کیس

10:20-10:40

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر هاشمی پور

پرکاری تیرویید و درمان پرکاری تیروئید در موارد مقاومت به درمان

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

10:40-11:40

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر رضوی

کانسر پاپیلری تیروئید  و معرفی کیس

11:40-12:00

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر مصلی نژاد

ندول و سایر کانسرهای تیرویید و معرفی کیس

12:00-12:20

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر امین زاده

کوتاهی قد و معرفی کیس

12:20-13:00

(روز دوم)

12/09/1400

 

دکتر وزیریان

تظاهرات غیرشایع کم کاری تیروئید

13:00-13:20

(روز دوم)

12/09/1400

 

برنامه علمی روز سوم:  شنبه 13 آذر 1400

جلسه اول : پانل متابولیک

08:00-11:20

سالن: سالن شماره 2

هیئت رئیسه: دکتر شاداب صالح پور، دکتر پیمانه سرخیل ، دکتر فرزانه روحانی، دکتر علی طالع

سخنران

عنوان سخنرانی (دانلود فایل)

ساعت

تاریخ

 

دکتر سیاری فرد

تقسیم بندی اختلالات متابولیک

8:00-8:20

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر طالع

جایگاه غربالگری و آزمایشات متابولیک درتشخیص بیماری های متابولیک

8:20-8:40

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر سرخیل

Floppy baby  در بیماری های متابولیک

8:40-9:00

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر مروج

مرور گایدلاین کشوری تشخیص و درمان بیماری پمپه

9:00-9:20

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر مروج

Cerebral creatin deficiency

9:20-9:40

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکترخزدوز

شیر خشک های رایج بیماری های متابولیک

9:40-10:00

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر سهیلی پور

آلکاپتنوری و معرفی کیس

10:00-10:20

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر سرخیل

تازه های بیماری های متابولیک

10:20-10:40

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر امیر کاشانی

هپاتواسپلنومگالی در بیماری های متابولیک

10:40-11:00

(روز سوم)

13/09/1400

 

دکتر نوربخش

هایپرگلیسینوری

11:00-11:20

(روز سوم)

13/09/1400

 

 

 روز اول: 

پانل دیابت:

نمایش فیلم

 


 

 

  روز دوم: 

 پانل تیرویید:

نمایش فیلم 


 

پانل رشد:

نمایش فیلم


 

روز سوم:

پانل بیماریهای متابولیک:

نمایش فیلم

 

 

 

 

ویژه برنامه روز جهانی دیابت

 

 

 

 

 

برای مشاهده فیلم ارائه شده در وبینار بر روی هر بخش کلیک نمایید:
 

ساعت

موضوع

سخنران

 

تخصص سخنران

جلسه اول: پانل دیابت ، تشخیص و درمان

9:00-9:10

خوشامدگویی

دکتر محمد نبیونی

 

دکتری تخصصی بیولوژی سلولی تکوینی / رئیس انجمن زیست شناسی ایران

دکتر جواد بهارآرا

 

دکتری تخصصی بیولوژی سلولی تکوینی / رئیس انجمن زیست شناسی سلولی تکوینی ایران

9:10-9:25

کلیات دیابت

دکتر پرستو رستمی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

فوق تخصص غدد و متابولیسم

9:25-9:35

 

تولید انسولین در جهان از دیروز تا امروز

 

Dr. MANE DNYANOBA G

 

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

Acting Managing Director & Plant Head/Vitan farmed

9:35-9:45

الزامات کیفی تولید انسولین در صنعت داروسازی

دکتر مریم عباسی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دکتری تخصصی مهندسی شیمی/ مدیر تضمین کیفیت شرکت داروسازی ویتان فارمد

9:45-9:55

ژن درمانی دیابت با روش ویرایش ژنومی کریسپر

آرزو آذری

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دانشجوی دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی

9:55-10:05

Genetic Variant of GIPR gene and the risk of type 2 diabetes

شهرزاد معنوی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

10:05-10:25

Gene & Cell Replacement Therapy in the Treatment of Type 1 Diabetes

دکتر عارفه جعفریان

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی/ معاون پژوهشی پژوهشکده ژن سلول و بافت

10:55 -10:25

Recent advances in cell-based therapies for treatment of type 1 diabetes

دکتر انسیه حاجی زاده صفار

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

پزشک و دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی ، مدیر گروه دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان

11:00-10:55

پرسش و پاسخ

11:10-11:00

استراحت

جلسه دوم: پانل  تغذیه در دیابت و دیابت دوران کرونا

11:10-11:30

یافته های جدید در پیشگیری و درمان تغذیه ایی دیابت

دکتر خزدوز

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

11:30-11:45

نقش ریز مغذی ها در دیابت

دکتر گلنوش رسولی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دکترای داروسازی/ رئیس مدیکال شرکت ویتابیوتیکس

11:45-11:55

بررسی اثر امگا -3 برروی بافت تخمدان وتشکیل بلاستوسیت در موش های دیابتی در لقاح آزمایشگاهی

مریم شاهی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

کارشناسی ارشد جنین شناسی

11:55-12:05

The effect of histidine on serum levels of glyoxal and methylglyoxal in type 2 diabetes

مریم نصری

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

12:05-12:20

Diabetes and its type in children before and during covid19  pandemic

دکتر ریحانه محسنی پور

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

فوق تخصص غدد و متابولیسم

12:20-12:40

شواهد مولکولی و رویکردهای مولکولی مرتبط با کووید-19 در دیابت

دکتر سعیده عبدالله پور

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

12:40-12:55

Serum liver enzymes and diabetes from the Rafsanjan Cohort Study

دکتر زهرا جمالی

دانلود فیلم وبینار ارائه شده

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

12:55-13:00

پرسش و پاسخ

درباره ما

انجمن غدد کودکان ایران
Iranian Association of Pediatric Endocrinologists

انجمن غدد کودکان بخش اعظمی از زمان کاری خود را صرف تشخیص

و درمان بیماریهای غدد كودكان نموده و اغلب دارای سابقه پژوهشی،

آموزشی یا اجرائی در زمینه غدد کودکان می باشند.

به کانال تلگرام ما بپیوندید

حامی انجمن

ورود

ورود به سایت

آمار بازدید

کاربران
3
مطالب
301
نمایش تعداد مطالب
461245