غربالگری و درمان هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال (به همراه آخرین توصیه های آکادمی طب کودکان آمریکا )

دکتر رحیم وکیلی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد