غربالگری و درمان هیپوتیروئیدیسم کونژنیتال  -  (به همراه آخرین توصیه های آکادمی طب کودکان آمریکا )

دکتر رحیم وکیلی -  فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان -استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد