نیشابور

دکتر عفت خراسانی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، فارغ التحصیل سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده و هم اکنون به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور مشغول به خدمت می باشد.

 تلفن مطب :42618030-051
 تلفن اداری :

 فعالیتهای علمی