دکتر رحیم وکیلی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، فارغ التحصیل سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده و هم اکنون به عنوان استاد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به خدمت می باشد.

 تلفن مطب : 38492900-051
تلفن اداری : 38543031-051

 فعالیتهای علمی