استاد دکتر غلامحسین امیرحکیمی بنیان گذار رشته غدد و متابولیسم کودکان در ایران از سال 1350 بعد از بازگشت از آمریکا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشغول خدمت می باشند.