اطلاعيه

بسمه تعالي
 
پيرو جلسه اعضائ هيئت ممتحنه بورد فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم كودكان منابع امتحان 1397 به شرح زير مي باشد.

 
 
انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران