کودکان مبتلا به دیابت نوع اول در مدرسه (نکاتی که معلمان و مسئولین مدرسه باید بدانند)

ترجمه : صبا وکیلی - دکتر رحیم وکیلی

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم