راهنمای بالینی انجمن غدد درون آمریکا و اروپا در سال 2018

دکتر رحیم وکیلی استاد غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در انتهای سال 2018 میلادی انجمن غدد درون ریز آمریکا با همکاری انجمن غدد درون ریز کودکان آمریکا و انجمن غدد درون ریز کودکان اروپا راهنمای بالینی سودمندی برای مراقبت تشخیصی و درمانی از مبتلایان به کمبود 21 هیدروکسیلاز منتشر کرد که بسیار جامع و مفید است اهم این توصیه ها عبارتند از: غربالگری نوزادان ...